مرز آسمان

آبی بنفش زرد قرمز سبز سفید همه دشت را گرفته 

تا فیروزه آسمان ، انعکاس رأفت زمین

ای آسمان توچه داری به این زیبایی

ستارگانت همه اخگرآتشند

وگل های من دل های عاشق

من مرکز آفرینش زیبایی  ام

اگر جایی به ازاین سراغ داری بسمللا

بهشت جاودان نیز دردامن من ست

لحظه دیدار نهایی نزدیک است .

/ 0 نظر / 5 بازدید