دکتر روحانی

*16خرداد92

توروحانی نشان انقلابی

عمودخیمه ی نظم نظامی

 زآزادی فکری می زنی دم

حریم دیگران عاری زهرغم

جمیع بینوایان را نوایی

پیام دردمردم را دوایی

زکم وکیف رای بیمی نداری

به روحانی همه امیدواری

حقوق شهروندی راتودانی

سمند مهربانی را تو رانی

به حفظ آبروی دیگرانی

نگهدارحریم این وآنی

گذشتی ازشعارمرگ وماتم

کلید مشکلات ومهرخاتم

نگاه نو نمودی برمسایل

برای طرح خودداری دلایل

شعارمرگ ومرگ آخرسرآید

بهارزندگی ازدردرآید

چه پیش آید توکل برخدا کن  

صلاح کارخویش رابرملاکن

/ 1 نظر / 29 بازدید
m

سلام چه وب زیبایی دارید! به وب منم بیاید و توی همه جاش نظر بذارید اینو میگم چون می دونم ک وبم خیلی خوبه البته اگه تعریف از خود نباشه![نیشخند]