امروز هم خبری

تا ساقه آبستن بهارست غم مباد       زلفت به دوش نهاده سر وسایه کم مباد  

این دست ها که تمنای دل خسته مرا   اندرگذارباد هجی میکند هم مباد

آن شاخه ای که گردوی مرا خوشه می نمود   یادش به خیرباد خبر از جام جم مباد

تاتوگمان نبری ضعف ومرگ ونیستی     هرگز هوای منظر دل دا ودم مباد 

این دام که مدعی بنهاده براه ما         یارب سزای آن به قطع رحم مباد

تا هست بجا دفتر ودیوان زندگی   کام از درنگ عاطفه هایت به  سم مباد

 

/ 0 نظر / 13 بازدید