سوگ

گفت از زینب بگو

گفتم شرم دارم از زر ، زیوز وزینت زنان ودختران امت .

وشرمم می آید از انبان شکم هایمان در ایام سوگ

 زینب همزمان بابرادرش  شهید شد . اسارتسش شبهه ای بیش نبود . هم چو ن مسیح که گفتند بر صلیبش کشیده اند.

کسی نمی تواند ادای زینب را درآورد . زینب گونه بودن توجیه ماندن است نه رفتن  

/ 0 نظر / 4 بازدید