آزادی

 برهنه بودن در مدنیت ، بی تمدنی ست . دیشب در باکو با باتوم می زدند به سر کسانی که می خواستند فرزندانشان با پوشش به کلاس بروند. گویا پوشش یا عدم پوشش آدم ها باید به پارلمان برود وتصو یب شود. اگر تصویب شد چون قانون است ، رفتار مخالف آن جرم است . با این حال باطوم می خورند تا روزی حقوق خودرااحقاق کنند . یک روز هم باطوم می خورند تا پوشش خودرا بردارند. باورها نیازی به قانون ندارد.واز درون وتربیت وراهکارهای خدایی برمی خیزد .

/ 0 نظر / 4 بازدید