تابلوی فرش

*21آبان 1393

تابلوی فرش

نهرآب های روان

شستن بّره های بهاره

سر و یال و دست وکمر

زیر شکم زیر آفتاب داغ تیر

نوبت به نوبت

هریک درپی فرار

وچندنفری درانداختن دام

کشان کشان تا غرق آب

به سختی می آیند

به تندی می روند

گه می جَهند

باگذشت دوروز پیاپی

پشم های نازنین خشک

امروز روز چیدن آن

با ذکر سلام وصلوات

اسفند وشاخ نبات

نقل وشیرینی وخرما

قیچی های بلند

که اینجا  "دوکارت" می گویند

گوسندهای تمیز

خوابانیده روی زمین

بستری ازخاک

باتسلط کامل

هربار قیچی بازوبسته

یک فتیله بلند پشم پربها

می غلطد به روی بام لاشه گوسفند

کمتر ازده دقیقه نوبت دیگری ست

چقدر سبک وچقدر چالاک

گوسفند لخت وعور

تن به نور تیغ آفتاب سپرده را

وچوپان سرخوش از مهمانی امروز

ناهاروچای وگپ

تا روز دیگری

انبوه پشم بهتری

تقدیم کارگاه رنگرز

رنگ های تیز وتند

رنگ های سبز وقرمز

آبی ولاجورد

ازروناس وسوسن

پوست گردو انار

قرمزدانه های کمیاب

با رنگ های بژ رنگ پسته وحنا

کرم  قهوه ای طلایی ونارنجی

ورنگ های خیال تو

با خامه های پربرکت

زیر انگشت دخترکان

فرشی که قرن هاست مارابه پوششند

رونق می دهد بازار پول را

سرپنجه های امید

اکنون درهنر کرک بهاره

تابلوی گل ابریشم به جلوه گری

بازهم قاب گرانبهای تالار را دیدنی ست    

/ 0 نظر / 41 بازدید