یاد هوای تازه

این هوای پاک امروز از کجا ؟یک لحظه شکر.

  روزگاریست مردم ازانبوه دود

 بی خبر ازماجرای سبزه وآواز رود

هریکی سر در گریبان بی جهت درفشار دایم همسایه ها

 مضطرب یارب که پایش زیر پای دیگری کوبیده خواهد شد

  ازانبوه تنهای دم کرده میان واگن های مترو معلوم نیست راه

 فکر باید روزهای بهتری درراه هست

 روزبروز سنگین تر گشته هوا

 چاره ای نتوان تامشکل مردم کمی آسان شود

 زوج وفرد هم درد را درمان نکرد

 بلکه راهی شد تا آنان که دستی بردهن دارند

 ازشمار فردو زوج هردورا تیمارسازند

 باز هم انبوه ماشین ها وانبوه دود وغبار

 می فشارد قلب تنگ ما

 با نظاره برغم نامنتهای مردم

 شاید روزگاری مشکل مردم به شکلی حل شود.

 باز هم این غم نمی گیردپایان راه را

 بوق و کرنا تا به حال ابزار خوبی بوده است

میزگردوعده ها کهنه کاریست . مردمان باورکنید 

 لیک مردم را نمی جویی  قرار  

/ 0 نظر / 4 بازدید