یامحمد یا علی

 

                                  یامحمد(ص )

شکفت نوگل توحیـدزگلشن الله     کشیده برچمن حسن دامــن الله

زخشکسالی وظلمت رهاشده مکه     به یـمن مقدم آن کنـزمأمن الله

بریخت کنگره کاخ خسروی بزمین    چـوبانگ لابلندشد زمـأذن الله

سخن به اوج رسایی قلم به شیوایی     کتـاب معـجزه آمدمخـزن الله

جوانه می دهند دختران زنده بگور     چـوبردمـیدمسیحامهیمـن الله

به دورگیتی ودوران گـرفت آوازه     نوای دلـخوش قرآن خزاین الله

چوشدهفته وحدت به یمن این مقدم    رسیـده این همه نیکی زمعدن الله

سـلام به جـان محمـدسلاله قرآن   رسـد به گوش فلک ازمداین الله

                                            یاعلی (ع )

به سطـوربرگ  معنـا به ترنم  این  ترانـه     که شـمیم  کعبه دارد زگل علی نشانه

زولادتت چگـویم کــه بوقت زادن گل     ملک وفرشته گیرند به خـــدای خود بهانه

زفــروغ زادگاهت به مسیر کهکشان ها     همه اختران گرفتنــد چونگین دانه دانه

قـــدم تو با برکت نگـه تو نور رحمت     به ازین چه ارمغـانی برسد به پای خانه 

گل روی مرتضی را بود آن زمـان طراوت    که  ستاندش محمـد دوسه بوسه زان میانه

به زمـان نوجوانی تو به هرزبان که خوانی     شب لیلــة المبیت را خبریست جاودانه

بگرفت  دست تاریخ همه لحظه های عمرت     تو بـه جنگ خندق آری زسر یلان یلانه

سر اژدهـــای ظلمت زده ذوالفقاررحمت    توچنان کمند گرفتی که به دل کند کمانه

به هـوای وقت مولود وسر شکاف دیـوار    زده آن شقی شکافی به فــرق آن یگانه

قلمت برادر آمــد قلم رســای قـرآن     درآسمان گشـودی به دعـای خالصـانه

به سریر عــدل عــالم نگشوده پرده داد    به قضـاوتی که کـردی به قضای عادلانه

به طــواف ودرخروشندهمه زایران کویت     به امیـدابررحمت به دعـای عـاجـزانه

  

/ 0 نظر / 5 بازدید