عاشورا

یزیدیان زمانه خوب می دانند که فرات عزای حسین جاری ست وگاه برخورد مشت وزنجیر بر چهره ناپاکانشان فرارسیده . کار ازامیر دلاور عباس(ع) وشهامت اکبر (ع) گذرکزده . شیرخوارگان اصغر صفت در سراسر گیتی طومارظالمان عصر حاضررا درهم خواهند پیچید . امروز روز فریاد است .روز تکبیر است . امروز روز پیوند دل های مردم مظلوم جهانست که نمونه ای ازآن درقدس عزیز وغزه مظلوم در طپش است . علمدار راستین عصر مهدی (ع)پای دررکاب بربراق خود می تازد وبر صحنه های بی امان غارت ویغمای خزانه دین نظاره می افکند . دیگرروز مدارا بسرآمده . چون تویی ویارانت درخیل آمران به معروف از ایثار جان. بی دریغ گرداب مهیب غرق دشمن راطوفنده می کنید . ازاین که قلم حقیری چون مرا درخور یاری قلمداد کرده اید سایت گران سنگتان را سپاس می گویم . امید است جویبار اشک عزای عظمای امام حسین علیه السلام  لاله زا رادبتان را سیراب سازد. دعاگو ودعا خواه . حسین        

 

/ 1 نظر / 5 بازدید