میلادمحمد

14ربیع الاول  12آذر96

به نام آفریننده هستی وبخشایشگر شعروشعور

میلاد اقدس حضرت محمد صل الله علیه وآله

سراسر جهان نور باران شده

زشوق دیده ها چشمه ساران شده

به شادی برآید همه هلهله

وزان محملی جمع یاران شده

زمین برتر ازآسمان آمده

محمد گل ختم دوران شده

قدومت مبارک به چشمان ما

کزان قصر کسرای ویران شده

چه بگذشت به آتشگه پارسیان

خموشی به اقلیم ایران شده

به دریای ساوه گذر کن دمی

که آبش فروخورده حیران شده

فروریختند هم بت وبتکده

دل مسلمین پر ز  ایمان شده

بهارست کنون بر دل مومنان

پیامی به عهد وبه پیمان شده

به حکمت سرای رسالت گذر

که بانی آن مهر یزدان شده

هم ارکان عرشست ومینای فرش

نگارنده نقش ایوان شده

بگفتا خداوند حی  ودود

بهین بنده ام فخر کیهان شده

شب ازتیره بگذشت و ایام شد

رها آدم از بند  دیوان شده

خدایا به شکر چنین نعمتی

بپا مجلس  دین وقران شده

دعای فرج ازدل وجان کنیم

اجابت فراتر زحرمان شده

به ما وحدتی کن عطا پایدار

که بنیان آن خاک ایران شده

والسلام 

/ 0 نظر / 47 بازدید