چه آرام کوچه ها

سفید ی ،آجری وکرم هنوز شش هفت روز مانده

آرام می شود سیاه

کی دوست دارد سیاه را

کی دوست دارد عذاب را

کی دوست دارد عزای عزیزان را

داربست ها برپاشده

تا برافرازد سبز وقرمزرا وبیاراید

طومارمشکی محتشم را

تا اولین ضربه دهل .اولین سنج چیزی نمانده است

همه چیز آماده است

صحرای کربلا

خاروخاک های تفتیده

آفتاب سوزان

شمشیر ها وبدن ها ونیزه ها

  

/ 0 نظر / 5 بازدید