انتخابات 92

نامزدی

هشت ستاره هشت درباغ معلق دربهشت

دست مریزاد باغبان پیررا زین آب وکشت

زبده کاران سیاست برمدارملک دین  

لطف یزدانی چنین فرزانگی برما نوشت

بیم دشمن ازدل ملت دگر بیرون شده

محورش اسلام واطوارش همی دیروکنشت

تا حماسه ازسیاست برگرفت این رنگ وبو

زد بنای دیگری سراز میان  خاک وخشت

آفرین برمرد تدبیر وسیاست اقتصاد وهم هنر

کزمیان تنگ شورای نگهبانی گذشت  

عارف وروحانی وحدادوقالیباف را

الغرض بانگ جلیلی از ولایت بام ودشت

کارمردم بی نهایت سخت ومشکل گشته را

ناجیان دارند کلافی سر به گم ،خواهند که رشت

بارالها خودتویی شاهد به این واماندگی

عزت وفرخندگی باید بنا بنمود وهِشت

یادگاری باید ارزنده به فردای دگر

عزم وهمت فخرباید نی قدم درکارزشت

چشم امید خلایق بر مدارقدرتست  

قدرتی کز خلق ماند نزد مردان برشت  

/ 0 نظر / 23 بازدید