این همه

ما مردم مث همه دنیا وقتی سرکاریم  همه چیزا خوب می دونیم  . دنیا وفق مراده . وقتی بیرون ازگودیم مشکلات فراوون وضعف ها فراوون تر . همه تقصیرا گردن انرژ ی هسته ای  ست . همه تقصیر یارانه ها . کسبه دوروبر عید . یا عیدی کارگرا کارمندا همه چی را می کشن بالا.پایین بیا هم نیس . هوا آلوده . دودآلود . خشک . وقتی بارونی س سالی دوسه بار . چه هوای گندیه  این همه باروون این همه سیل . سالی دوبار برق میره . همه جا ظلمات . همه جا بی عرضگی . بدون این که تو بازار دستی داشته باشیم به گرونی کالاها دامن می زنیم . شده ایم بلندگوی گرون فروشی های بعدی و.. .. اضطراب .  

/ 0 نظر / 5 بازدید