دکترعارف

*14خرداد92

دکترعارف

آمده ام تازه هوایی دهم

مرغ قفس مانده رهایی دهم

حق مسلم بدهم برزنان

حاصل آن آتیه گرددعیان

عارف ما داده صلای دگر

جان ببرد در زبلای دگر

طرح نویی گربدهی خون دل

خودخوری وباده مفتون دل

هم سخن قشرجوان بوده ام

دُر به سوهان عمل سوده ام

باهمه ی نخبگان جهان

رابطه مندم به قلم یابیان 

مشکل بیکاری ما حل شود

دکه ی وابستگی منحل شود  

تکیه به نیروی جوان داده ام

طرح طلایی به عیان داده ام

لطف خدا شامل ما می شود

رای به حماسه بپا می شود

وعده ما خدمت هرسنگری

خواه به ریاست ویا  دیگری

/ 0 نظر / 28 بازدید