کعبه وبتخانه

آبان 96

کعیه وبت خانه قرارمن ست 

مروه صفا راه فرارمن ست 

زمزم نوشان وفای توام 

کودک لب تشنه وقارمن ست 

خاک پر از لاله خوننین وطن

وردزبانم شعارمن ست 

مغبچگان ای گل ایران زمین 

دخترکان نار وانار منست 

شهره وشور وهنر وافتخار 

گنبد وگلدسته نگار من ست 

تاکه شود قابل این بندگی 

خون دلم هدیه نثارمن ست 

بنده ی افتاده به خاک درت 

مرکب رهوار سوارت منم 

تب زدل سینه زبانه کشان 

بوی نسیم برگ وبهارت منم 

چشم شرربار تو گیتی فروز 

رنگ وریا ننگی وعارمن ست 

خادم وشیخ وحرم واعتکاف 

عابد شرمنده نزار من ست 

صبحدم ارگل بدهد باغ من 

بلبل شوریده به کار من ست 

تا به سحر تاب مده گیسوان 

عشوه گر وکارومدارمن ست 

موسم گل خنده مهتاب را 

درقدمت صبح وسحار من ست 

خوش به تو وبندگی ناب تو 

منزلت آل وتبار من ست 

خامه ی جانباز مرا اعتبار 

بی هنری حلقه ی دارمن ست 

/ 0 نظر / 156 بازدید