بوی یاس

آذر96

من به بوی یاس نوبر زنده ام

من به عباس صنوبر زنده ام

تا آبد آرمان تو پاینده باد

من به یاد حوض کوثر زنده ام

پرزنان درروز محشر یا علی

جعفروعباس صوت منجلی

برملایک سابقند والسابقون

ظاهر وبا طن به حسرت مبتلی 

/ 0 نظر / 91 بازدید