یاس نوبر

آذر96

من به بوی یاس نوبرزنده ام

من زعباس صنوبرزنده ام

تاابدآرمان توپاینده باد

من به یادحوض کوثرزنده ام

پرزنان درروزمحشر یاعلی

جعفروعباس صوت منجلی

برملایک سابقند والسابقون

ظاهر وباطن به حسرت مبتلی

/ 0 نظر / 57 بازدید