درها گشوده باد

دوباره دست ترا ازپس دیوار

از سوراخ گریخته از بند آجرها

دوباره نامه من ازشکاف تعصب ها

برای آن لبخند خم شده روی مژگان ...

گویند بلایی به جان ها افتاده 

بلا تویی که همه درهارا بسته دارند به خاطرتو

بارسلیقه شان کج باد

با خرهای به گل مانده شان

 پروازت را بلند وآوازت را درترنم مهتاب رهاکن

 شاید همه درها دریک روزبارانی گشوده باد

/ 1 نظر / 4 بازدید