حروف سلّانه

27دی 92

یک رشتۀ کلام تسبیح مادرم

درجاده مانده بود

درجاده نماز

آن جا که درحریم عشق

هیچ کس را بهانه ای

یا چک وچانه ای

با خاک تربتش .

آن جا نشانه بود

با عطر بقچۀ ایمان

با دست های پینه دستاس

با تارو پود نخ های خشک

بافتن جاجیم یا قدک

با کوبیدن گندم برای پوست

بلغور آش جو

بادوشیدن پستان گاوها و پختن انواع نان ها

گرده – شاته – بابلو – دوبارپزی

آردی و تازه خشک

دست های آشنا با غربال

با سرند با الک

بوی لطیف نان

دودمعطرهیزم

تا کوچه های دور

این فصل دیگریست

نداشتن حتی وقت برای صبوری نماز

کارهایشان دستانشان

خوردن وخوابشان

گفتارشان به سرعت بادبود

وریزش باران

هیچکس رایارای هجّی

 حروف سلانّه ها نبود  

/ 1 نظر / 24 بازدید
مشاغل برتر

كسب و كار خود را در بزرگترين بانك اطلاعات مشاغل برتر كشور در يك صفحه اختصاصي بدون تبليغ اضافي رايگان ثبت كنيد http://www.mbartar.ir