بی ولایت اخراج

کسی که به ولایت فقیه اعتقاد نداردوخودرا ملتزم به فرمان رهبری نداندباید ازکشورخارج شود . نمی تواند دراین مملکت زندگی کند. ساعت ٩شب .پیش نماز مسجد صاحب زمان ۵خرداد٨٩

/ 0 نظر / 4 بازدید