تا ثیرادبیات ایران براروپا

تأثیر ادبیات ایران در اروپا :

چاسر نخستین شاعر انگلیس 1332-1400دردیباچه اثر منظوم کنتربری ازرنگ نیلی ایران سخن رانده . پرستون از کبوجیه نمایشنامه ترتیب داده .   مارلو درنمایشنامه تیمور لنگ ازنام وصحنه های ایرانی نام برده .ویلیام شکسپیر در درام شاه لیر ازجامه های ایرانی ودرتاجر ونیزی از شاهزاده ایرانی ودرکمدی اشتباهات  از مسافرت به ایران سخن رانده است . میلتن دردفتر سوم ازمنظومه بهشت بازیافته  تاریخ قدیم ایران را خلاصه آورده ودربهشت گمشده  به اکباتان ( همدان ) هیس پهان توریز کس بین ( اصفهان تبریز قزوین ) اشاره داشته است . شلی شاعر انگلیس درمنظومه الستون خاطره ضعیفی از تالار ستون دار تخت جمشید درذهن خودداشته است . بایرون شاعر بزرگ انگلیس که جان خودرا برسر استقلال یونان گذاشت درمنظومه جاور ولندور و درمنظومه گیبر بر آیین زرتشت نظر داشته است . تامس مور شاعر ایرلندی در منظومه لاله رخ  تخیلات شرقی ارایه نموده است . درنثر انگیسی هم تأثیراتی دیده می شود: داستانهای ایرانی اثر  امبروز فیلیپس وکتاب الف لیل که قسمت اعظم آن  زاده قریحه ایرانی ست. داستان حاجی بابای اصفهانی اثر موریه . زردشت قهرمان یکی از داستانهای ماریون کرافورد آمریکایی تحصیلکرده کمبریج است . بدیهی است در ادبیات فرانسه وآلمان وسایر کشور ها نیز شاهکار زبان فارسی مترنم است .

 

/ 0 نظر / 7 بازدید