کلام شیرین

کلام دل نشین وکام شیرین

گل نازک بدن آن یاردیرین

مرا راحت دل وآرام جانست

زچرخ هفتمین تا چرخ زیرین

خدایاکن مددیارم ببینم

نسیم گلبن گیسوی نسرین

طراوت را زموج گیسوانش

ترنم رازکوی ماه وپروین

مراوعده بهشت جاودانی

اشارت های آن چهرسحربین

شهریور96

/ 0 نظر / 42 بازدید