گلستان

ادبی - تاریخی- سیاسی - انتقادی -فرهنگی -طنز- پندیابی

تنهایی قلم
نویسنده : حسین آقامحمدی گوگدی - ساعت ۱٠:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٩/۱۳
 

قلمستان ادب هنوز ایستاده

درراستای باد

گاه نسیم صبح

گاه میانه روز

گاه دم غروب

 سال هاست که

درصفحه  کلید های تایپ

با واژه هوو آشناست