گلستان

ادبی - تاریخی- سیاسی - انتقادی -فرهنگی -طنز- پندیابی

زیباوطن من
نویسنده : حسین آقامحمدی گوگدی - ساعت ٩:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٦
 

گفت ازپاوه که برمی گشتیم سرتاسرراه تا زنجان وسپس قزوین وکرج سرشار ازگل وسبزه وهوای خنک ودل پذیربود.

چیزی که دلم را می لرزاند ومرا ازطبیعت بیرون می کشید؛اسباب واثاثه ای بود که با فشار ،درماشین جای داده بودیم